Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webu www.annaluksova.cz

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Fea společnost s ručením omezeným, Dlouhá 108, 763 15 Slušovice, IČO: 46976591

Firma registrována na ÚOOÚ pod číslem 00059921.

 

Účely, pro které jsou údaje zpracovávány

A. Marketingové účely

Pro účely marketingu evidujeme minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte  kliknutím na potvrzovací e-mail. To se nazývá double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný.

Pro marketingové účely evidujeme pouze váš e-mail, jméno, IP adresu, a sledujeme, jaké stránky navštěvujete, abychom přizpůsobili obsah vašim preferencím. Dále sledujeme údaje o vašem využívání e-mailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně atd.). To proto, abychom vám  neposílali některý e-mail opakovaně.

Údaje uchováváme do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, a tipů neboli obchodních sdělení.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také nám můžete napsat přes kontaktní formulář a my vás odhlásíme,  ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché, jako přihlášení.

Prohlašujeme, že vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí.


B. Obchodní účely

Až v případě, že se rozhodnete zakoupit některý náš produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail,(případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.


C. Cookies - procházení webu

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo navštěvujete naše webové stránky, mohu  sbírat údaje o návštěvách  našich webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.annaluksova.cz . Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.


Ochrana zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji, budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Přijali jsme, že budeme udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, může náš subjekt zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Spolupracovníci firmy Fea, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s naší firmou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.


Vaše práva v souvislosti se zpracováním OÚ

Pokud jako správce zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Vaše údaje získáváme pouze na našich webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.   


Prohlášení správce OÚ

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

A pro úplnost ještě staré znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24.5.2018

Ochrana osobních údajů

Děkuji za Vaši návštěvu na našich stránkách, těší nás váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na anna@annaluksova.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají mé webové stránky standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Fea společnost s ručením omezeným přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. 

Použití a postoupení osobních údajů

Fea společnost s ručením omezeným používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Fea společnost s ručením omezeným používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Fea společnost s ručením omezeným se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce eBooku Příručka pro nezadané jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Fea společnost s ručením omezeným, Dlouhá 108, 763 15 Slušovice, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.